"Пинская шляхта" - свадебная анимация

Свадьбы  в усадьбе "Марцінова Гусь", в интерьере деревянного шляхетского двора 19 века, играют без навязчивого тамады. Молодым предлагается на выбор одна из исторических или этнографических анимаций. Каждая из них воскрешает забытые многими национальные традиции, делая это легко, непринужденно, в адаптации владельцев усадьбы. На такой свадьбе можно научиться исполнять народные танцы, поучаствовать в народных играх и конкурсах, восстановленных на подлинном историческом и фольклорном материале. Главная из предлагаемых гостям анимационных программ построена на сюжете «Пинской шляхты» классика белорусской национальной драматургии Винцента Дунина-Марцинкевича. Примечательно, что фольварок Люцинка, в котором драматург прожил большую часть жизни и написал свои классические произведения - находится в каких-то 500 метрах от «Марціновай Гусі», так что погружение в национальную историю и культуру будет поистине глубоким.

Грышка і Марыся. Пінская Шляхта

Як дабіцца шчасця Грышцы і Марысі? Бацькі пасварыліся, пабіліся, глядзі - у турму могуць трапіць! А на шчасце дзяцей ім пляваць. Адна надзея - на "найяснейшую карону" - станавога прыстава Кручкова. Ён, як тая шэрая эканоміка: хаця і трохі крымінальны, але ж і глупы канфлікт паміж сем'ямі залагодзіць, і і шчасце маладых устроіць. Ну калі ж ужо ён прыедзе?

 

Вясельны кракавяк

Маладым, каб прымірыцца, варта станчыць кракавяка!

 

Пан Куторга. Пінская шляхта

А вось і хітры пан Куторга з'явіўся. Стары, але да дзяўчат ласы. Амаль ужо схіліў Пратасавіцкага, каб аддаў за яго Марысю. А за гэта, маўляў, крывава прысягне, што гэта Цюхай-Ліпскі на Пратасавіцкага з кулакамі накінуўся, а не наадварот.

 

Кручкоў. Пінская шляхта

Ну вось і Кручкоў з'явіўся, "найяснейшая карона"! Усё, выварочвайце кішэні, гэты юрыста хату вымеце дачыста!

 

Ціхан і Акуліна. Пінская шляхта

Хадзі, жоначка, перш ты, хрэн табе ў вочы, цябе ён не з'есць. Можа, якімі 50 рублямі і адкупімся...

 

Акуліна. Пінская шляхта

Найяснейшая карона, не пагубі!

 

Збіраюць грошы. Пінская шляхта

А ці ўсе грошы сабралі?

 

Сведкі. Пінская шляхта

Свідзецелям, каторыя відзелі драку і не разнялі дзерушчыхся, па 10 лоз на дыване і па 10 руб. штрафа в пользу врэменнаго прысуцтвія; всей прочэй шляхце, каторая не відзела дракі, за то, што не відзела, і не магла разняць дзерушчыхся, назначается: па 5 лоз на дыване і па 5 руб. штрафа в пользу того же прысуцтвія. Напаследак: прымяняясь к указу яе вялічаства Анны Іаанаўны 1764 г. акцябра 45-га чысла за негербовую бумагу, упатрэблённую і імеюшчуюся ўпатрэбіцца па сему дзелу, – Протосавіцкі 5, Ліпскі 3, свідзецелі па 2, а ўсе протчыя па 1 рублю ўплоцят... Кончэна! Цяпер зборшчык няхай збірае грошы

 

Ціхан Пратасавіцкі. Пінская шляхта

Ціхан Пратасавіцкі: - У... у... у... бацькі мае родныя! Хрэн яму ў вочы, – 25 лоз ды яшчэ і на голай зямлі! Даў бы сто рублёў, каб дыван падаслалі... Дабрадзею, ратуй няшчаснага! навучы, як ад лазы збавіцца!

 

Грышка. Пінская шляхта

Грышка: Найяснейшая карона! Мы – адвеку пінская шляхта і ты шляхціч. Не глумі ж, не пэцкай у балоце шляхецкай, братняй табе, крыві! Скасуй строгі твой дэкрэт, на сорам нам пісаны, – паміры майго бацьку з Ціхонам, ствары маё і Марысі шчасце, а мы цэлаю ваколіцай век за цябе будзем Бога прасіць!

 

Крупнік. Пінская шляхта

Куліна (ставячы міску). Гарачая, ой, гарачая, найяснейшая карона!
Кручкоў. Адкуль жа ты ведаеш?

Куліна. Дык я ж сама яе зладзіла...

Кручкоў. Што?

Куліна. Ды гарэлку. Толькі што перагарэла, шафрану і розных прыпраў насуліла многа, мёду ж цэлы кадобчык укінула.

Кручкоў. А... ты аб крупніку!

 

Тост. Пінская шляхта

Ну, што ж, – налівайце зноў кубкі ды вып’ем за здароўе маладой пары!

 

Закаханыя. Пінская шляхта

Ну, калі так крэпка яго мілуеш, дык ужо няма чаго раздумваць. Панове бацькі! Трэба іх злучыць, а то новае ўгалоўнае дзела зваліцца на вашы голавы.

 

Аматарская Пінская шляхта

Хрэн табе ў вочы! Чуеш, што найяснейшая карона кажа? Ці аддасі Марысю за Грышку Ліпскага?

 

Аматарская Пінская шляхта

Ціхан: Як такога свата не ўважыць! Хадзі, жонка, хадзі, пане Ліпскі, – хрэн табе ў вочы! Паблагаславім дзяцей, а там і вяселле адгуляем. На пасаг дам два гарцы грошай і двух кароў, а па смерці нашай і самі ўсё забяруць.

 

Падэспань

А зараз танцуюць усе!

 

Аматарская Пінская шляхта

 

дудар

Ха! а Ціхан-та - дудар!

Share